Cara Menghilangkan Najis

Cara menghilangkan najis didalam islam yaitu dengan cara :
  1. Barang yang kena najis mughalazzah seperti jilatan anjing atau babi, wajib dibasuh 7 kali dan salah satu diantaranya dengan air bercampur tanah.
  2. Barang yang terkena najis mukhaffafah cukup diperciki air pada tempat najis itu.
  3. Barang yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali, asal sifat-sifatnya (warna, bau, dan rasa) hilang. Adapun dengan cara 3 kali cuci atau siraman itu lebih baik. Jika najis hukmiyah cara menghilangkannya (tidak berujud misal bekas kencing yang sudah kering) cukup dialiri air saja pada najis tadi.