Syarat dan Sunat Wudhu’

Syarat wudhu’ adalah :
 1. Islam
 2. Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan
 3. Tidak berhadas besar
 4. Menggunakan air suci yang mensucikan
 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu’, misalnya getah, cat, dan sebagainya.
 6. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunat
Sunat-sunat wudhu’adalah :
 1. Membaca Basmalah pada permulaan wudhu’
 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan
 3. Berkumur-kumur
 4. Membasuh lubang hidung sebelum berniat
 5. Menyapu seluruh kepala dengan air
 6. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan dari sebelah kiri
 7. Menyapu kedua telinga luar dan dalam
 8. Meniga kalikan membasuh
 9. Menyela-nyelakan jari kaki dan tangan
 10. Membaca doa sesudah wudhu’