Khasiat Mengamalkan Al-Mudzillu

Dalam interaksi kita dengan sesama di kehidupan sehari-hari, maka tidak mustahil kita terlibat didalam urusan hutang piutang. Jika kebetulan ada seseorang yang berhutang kepada kita dan sulit sekali untuk ditagih padahal boleh jadi ia mampu untuk membayarnya, maka cobalah upayakan dengan membaca “Yaa Mudzillu” sebanyak mungkin secara teratur sampai yang behutang melunasi hutangnya.

Selain itu jika suatu saat kita selalu merasa terancam oleh niat jahat seseorang sehingga menimbulkan rasa takut didalam hati, maka berupayalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca “Ya Mu’izzu Yaa Mudzillu” sebanyak 1.000 kali setiap hari dalam jangka waktu tujuh hari berturut-turut